விஸ்வாசம் தற்போதைய வசூல் நிலவரம் !

ஜனவரி 10 ஆம் தேதி வெளியான தல அஜித் படத்தின் தற்போதைய வசூல் நிலவரம் !

Tamil Nadu : 81.00 Cr.
Karnataka : 6.85 Cr.
Kerala : 2.72 Cr.
ROI : 2.45 Cr.
Overseas : 26.00 Cr.


Total Worldwide Gross 119.02 Cr.

Share

likeheartlaughterwowsadangry
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares