சற்று முன் : தல அஜித் புதிய அறிக்கை ! அரசியல் வேண்டாம் ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் !

தல அஜித் புதிய அறிக்கை வெளியீட்டு உள்ளார் ! அரசியல் வேண்டாம் மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த அறிவுறுத்தல் !

முழு அறிக்கை இதோ ! 👇

Share

likeheartlaughterwowsadangry
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares